Fedezz fel 5.382.119 szöveges oldalt, képet, és hanganyagot
Az 1848-49. évi szabadságharc hadműveleti iratai
Ne feledd a tért, hol ők elestek - 1848-49-es veszteségi adatbázis
Szatmár vármegye tisztségviselői (1829–1848)
Gyűjtemény

Családtörténet

Sok ezer szenvedélyes kutató tapasztalata bizonyítja: veszélyes dolog családtörténeti kutatásba kezdeni. Veszélyes, mert aki egyszer belekezdett, többé nem tudja abbahagyni. Mert mindig akad egy újabb nyom, mely rég elporladt emberek boldog vagy tragikus életének megismerésére ösztökéli a kései utódot. És mindig akad egy bosszantó hiány a családfán: egy ős, akiről azon kívül, hogy léteznie kellett valaha, semmit sem sikerül kideríteni, bármennyit fáradozunk is.

Gyűjtemény

Helytörténet

A helytörténet iránt érdeklődők számára itt azokat az adatbázisokat gyűjtöttük össze, melyek átböngészése hasznos egy településhez tartozó teljes és átfogó kép kialakításához. A dokumentumok között nemcsak a mai, hanem a történelmi Magyarország településeiről is találhatóak térképek, tervek, összeírások és iratok. Ha további tippeket és tanácsokat szeretne olvasni e témakörben, javasoljuk Aktakaland blogunk témához

Gyűjtemény

Reformáció 500

A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2016 és 2018 között a Magyar Nemzeti Levéltár a Reformáció Emlékbizottság támogatásával nagyszabású, minden levéltári területre kiterjedő projektet valósított meg az Országos Levéltárban és valamennyi megyei intézményében, amelyhez határon túli kutatások is társultak. A projekt alapját képező tudományos forrásfeltárás mellett számos kiadvány, változatos programok, kiállítások, konferenciák, vetélkedő valósult meg. E gyűjtemény a kutatómunka eredményeképpen keletkezett adatbázisokat, segédleteket, tartalmazza, valamint a projekt honlapján közzétett számos publikációt, forrásközlést, digitális képet foglalja magában.

Gyűjtemény

Középkori gyűjtemény

Ebben a gyűjteményben a Mohács előtti gyűjteményhez kapcsolódó adatbázisokat gyűjtöttük össze. Ezek különböző mélységben és adattartalommal engednek betekintést a középkori oklevelek világába. A fennmaradt iratanyag csupán néhány százaléka annak, ami egykor keletkezett. Bár sok magánlevelet és gazdasági iratot a századok során kiselejteztek, a legnagyobb pusztulást a 16. századi oszmán-török hódítás okozta. Ami mára megmaradt, elsősorban főúri és nemesi családok, egyházi intézmények és városi önkormányzatok irataiból áll: részben a Magyar Királyság központi igazgatásának és bíráskodásának a produktumai, részben magánszemélyek és intézmények tevékenységéről, jogügyleteiről szólnak. Nyelvük legnagyobbrészt latin – mivel ez volt 1844-ig a soknemzetiségű Magyarország hivatalos nyelve –, kisebb részben német, illetve más nyelvű.

Gyűjtemény

Pártiratok

Az 1945 utáni magyarországi kommunista diktatúra két meghatározó állampártja a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) volt. Értekezleteiken, testületeiken hozott döntéseik nagy hatással voltak az ország sorsára és a magyar lakosság hétköznapjaira is. Az adatbázisok az állampártok országos testületi ülések jegyzőkönyvek napirendi pontjainak tartalmi kivonatát, számos esetben az iratok digitalizált verzióját is tartalmazza. Több megyei pártbizottság iratanyaga is hozzáférhető. Kuriózum, hogy sok pártirat audiovizuális formában kutatható az Orsós hangszalagok adatbázisban.

Gyűjtemény

Első világháború

A huszadik század első nagy háborúja – minden korábbi értékrendet, civilizációs normát, politikai és hatalmi berendezkedést felülírva, átalakítva – soha nem látott változásokat eredményezett a fejekben és a lelkekben egyaránt. A világháborút követően nem lehetett már semmit sem onnan folytatni, ahogyan az korábban – esetleg évszázadok óta – fennállt. Az elhúzódó háborús évek, majd a nyomában járó forradalmak embert próbáló feladat elé állították a lövészárkok katonáit és a hátország nélkülözőit egyaránt.

Gyűjtemény

Szovjetunióba elhurcoltak

2016–17 folyamán az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és több megyei tagintézménye is a Gulág Emlékbizottság támogatásával kutatásokat folytatott annak érdekében, hogy feltárja az őrizetében lévő azon forrásokat, amelyekből minél pontosabb képet kaphatunk arról, hogy a II. világháború során Magyarországról hányan kerültek szovjet hadifogságba, hány polgári személyt hurcoltak el a Szovjetunióba, valamint közülük mennyien térhettek haza szeretteikhez. Ennek a nagyszabású munkának az eredménye több honlap, kiadvány, konferencia és adatbázis lett.

Gyűjtemény

Digitális Roma levéltár

A romák alkotják ma Magyarországon és az Európai Unión belül is a legnagyobb lélekszámú kisebbséget. A Roma Levéltár a magyarországi roma történelem forrásaiból ad közre folyton bővülő válogatást. A levéltári dokumentumok jórésze a magyar állam hivatalaiban keletkezett, és elsősorban a mindenkori hatalom szempontjait, romákkal/cigányokkal kapcsolatos attitűdjeit jellemzi. Ezen az oldalon törekszünk azonban arra, hogy minél több olyan képi és elbeszélő dokumentumot is közöljünk, amelyek a roma/cigány közösségek „belső” szempontjait is érzékeltetik.

Gyűjtemény

Rendszerváltás vidéken

Soha nem látott fotók szunnyadtak a Magyar Nemzeti Levéltárban egészen mostanáig. A 80-as évek világába és a retró életérzésbe kóstolhatunk bele a kortörténeti kuriózumnak számító online fotógyűjteménynek köszönhetően. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai két idősíkra építették fel ezt a különleges gyűjteményt: a 80-as évek világát a 2020-as évek szemüvegén keresztül vizsgálhatjuk. Vagy fordítva.

Népszerű kategóriák

Mikrofilmezett anyakönyvek
Anyakönyvek

Nemesi családok iratai
A131 Illésy-féle adatbázis, Collectio Diplomatica Hungarica, Címereslevelek, Királyi Könyvek, Vegyes, a kamara által őrzött levelezés (E 204), Batthyány-missilisek (P 1314), Rákóczi család levelezése (E 190), a Károlyi levéltár Rákóczi-kori iratai.

Összeírások
Az 1715. évi országos összeírás (N 78), Az 1720. évi országos összeírás (N 79), Porta (dika) összeírások (E 158), Kamarai bérelt tizedek összeírásai (E 159), Vegyes erdélyi összeírások (F 49), Az 1750. évi erdélyi összeírás (F 50), Erdélyi úrbéri összeírások, 1785-1786 (F 51), Katonaállítási lajstrom, Urbaria et Conscriptiones (E 156), KSH 1890. évi összesített összeírás.

Középkori és újkori iratok
Kassa Város Levéltárának Titkos Levéltára, középkori iratok, 1526-1570, Kamarai utasítások (E 136), II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára, Emigrációba vitt rész (G 15), Városi és községi pecsétek (E 213, A 132), Céhkataszter, Királyi könyvek.

Polgári kori iratok
Polgári kori egyesületek, Országos Földhitelintézet Birtokpolitikai Főosztálya, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek (1867-1944).

1945 utáni iratok
Orsós hanganyagok, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1944-1965, MDP és MSZMP jegyzőkönyvek, KÜM repertórium, Nagy Imre és társai elleni per.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató