Somogy megye közigazgatási adattára 1872-1950

A segédlet leírására vonatkozó adatok

RÉCSEI BALÁZS

Somogy megye településeinek, jegyzőségeinek és körjegyzőségeinek

közigazgatási adattára 1872-1950

Az összeállítás az 1872. évi első községi törvénytől az 1950. évi első tanácstörvényig követi nyomon Somogy megye kis- és nagyközségeinek jogállását, jegyzőségi, illetve körjegyzőségi, valamint járási és néhány esetben a megyei beosztását, elnevezését, névváltozását. Az ábécé-rendben közölt települések, illetve községi vagy körjegyzőségek 564 szócikkben több ezer adatot tartalmaznak Acsától Zsibótig. Csak a megyeszékhely, Kaposvár nem kapott szócikket, mivel 1873-tól rendezett tanácsú városként, majd megyei városként, végül, az időszak végén törvényhatósági jogú városként élte mindennapjait.

 

Jelen közzétételi formát azért választottam, mivel így a települések, illetve jegyzőségek minden adata egy-egy helyen megtalálható. A közlést az is indokolja, hogy az alább felsorolt munkákhoz képest számos új adatot győjtöttem a témakörben.

 

Munkámhoz felhasználtam Leidecker Jenő: A Somogy megyei községi és körjegyzőségek megalakulásának története címő kéziratát (Kaposvár, 1961), Leidecker Jenő: A Somogy megyei községi és körjegyzőségek megalakulásának története (pontosította és kiegészítette Récsei Balázs)1, Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon2 címő munkáját, amelyből a kéziratban szereplő településekre vonatkozó - idevágó - részeket idézem. Ebben néhány olyan adat is szerepel, amely a kézirat időkeretén túlmutat, de ezeket is célszerőnek láttam feltüntetni.

 

Az adattár mind pontosabbá tételéhez átkutattam a Somogy Megyei Levéltárban Somogy Vármegye Törvényhatósági Bizottságának jegyzőkönyveit (1871-1950), Somogy vármegye főispánjának iratait (1870-1950), Somogy vármegye alispánjának iratait (1870-1950), Somogy Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratait (1876-1950). Átnéztem , a Megyei Híradó 1882-1899, Somogyvármegye Hivatalos Lapja 1900-1920 és Somogy Vármegye Hivatalos Lapja 1921-1948, és a Belügyi Közlöny 1896-1944 közti fellelhető számait.

 

Az adattár-jellegből adódóan az összeállításban számos ismétlés található. A nevekben előforduló cz írásmódot az idézetek kivételével nem alkamaztam (pl. Berzencze helyett mindig Berzencét szerepeltettem). Ugyanígy nem vettem figyelembe a kötőjeles és/vagy rövidítéses névhasználatot (pl. Zselicz-Szt.-Pál helyett mindig Zselicszentpál névalakot szerepeltettem).

 

Minden igyekezet ellenére a kéziratban előfordulhatnak elírások, pontatlanságok. Amennyiben a Tisztelt Olvasó találkozik ilyennel, úgy kérem, hogy jelezze a balazs@smarchive.hu elektronikus címen. Észrevételét előre is köszönöm!

 

Kaposvár, 2008-2009.

 

A kézirat elkészítését és on-line közzétételét 2008-ban a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma támogatta (pályázati azonosítója: 2233/0637).

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Internet (http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

n.a.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Dublin Core-ra épül

Törzsszám
Országkód
HU
Rekordok száma

Iratanyag típusa

A segédlet jellege

Azonosító 204

Intézménykód MNL SML

Általános megjegyzések

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk n.a.

Létrehozásában közreműködők Récsei Balázs

Létrehozásáért felelős személy MNL SML - Récsei Balázs

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit n.a.

A segédlet módosításai és változtatásai n.a.

A módosítások rövid összefoglalása n.a.

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája n.a.

Rekordok pontos száma

Összes törzsszám

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató