Bálványossy Tibor fényképgyűjteménye 1899 - 1959

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Bálványossy Tibor igali főszolgabíró fényképalbumai

…az emlékezet megőrzésének bármely formája valamilyen céllal bír, vagyis nem véletlenszerű, hanem választás eredménye”[1]

Bálványossy Tibor fényképalbumai letétként kerültek a Somogy Megyei Levéltárba. A fényképalbum-gyűjtemény eredetileg talán 20-21 kötetből állhatott. Ebből 10 kötet van a levéltár birtokában. A meglévők: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 18 és 19-es kötet: Az albumok nem szoros időrendben követik egymást.

Bálványossy Tibor a Somogy megyei Keresztespusztán született, 1894-ben. 1914. október 25. és 1918. november 30. között frontszolgálatot teljesített, majd egyetemi tanulmányait befejezve, 1920-ban doktorátust szerzett.[2]

Közigazgatási pályafutását a kaposvári alispáni hivatalnál kezdte meg, ahol 1920-ban már aljegyző. Nemsokára tiszteletbeli főjegyzőnek nevezték ki. 1928-tól a Kaposvári járás tiszteletbeli főszolgabírája. 1930-ban került Igalra, ahol először helyettes főszolgabíró, majd ugyanebben az évben (május 5.) főszolgabírónak választották.[3]

Bálványossy Tibor - amatőr fényképész -a saját készítésű fényképeit maga rendezte albumokba, tematikus és kronologikus rendben.

„Mi volt az, amit Bálványossy Tibor megörökítésre méltónak tartott az életében? A rövid válasz így hangzik: a lényegest és a különöst.”[4] Családról, ünnepről, szórakozásról, utazásról, stb. készült felvételei - „fénnyel írt naplója” bemutatja egy középosztálybeli vidéki tisztviselő életét.


II. album (1900-1925) 923 db fotó

III. album (1912-1927) 330 db fotó

IV. album (1916-1928) 385 db fotó

 

V. album (1922, 1924, 1925, 1928-1929)

[Az albumban szereplő fényképeket tévesen sorszámozták. Az eltérés az 50. oldaltól észlelhető, itt a 100. fénykép helyett 50-es sorszámtól indul újra a számozás.]

320 db fotó

 

VI. album (1926, 1929, 1930) 211 db fotó

 

VIII. album (1900-1933) 314 db fotó

 

X. album (1905-1937, 1941-1943, 1945, 1952, 1956, 1959) 666 db fotó

 

XIV. album (1926, 1930, 1936, 1939) 434 db fotó

 

XVIII. album (1899, 1920, 1935, 1941-1942) 448 db fotó

 

XIX. album (1938-1943) 450 db fotó[1] Csóti Csaba: Egy amatőr „fényíró” ünnepnapjai. In Pásztor Cecília (szerk.):Rendi társadalom-Polgári Társadalom 14. köt. Salgótarján, 2002, Nógrád Megyei Levéltár, 235. p. (továbbiakban: Csóti Cs.)

[2] Csóti Cs. 2002, 233. p.

[3] Somogymegye Trianon után. Szerk: Dömjén Miklós, Budapest, [É. n.] 343. p. (továbbiakban: Dömjén M.)

[4] Csóti Cs. 2002, 235. p.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Internet (http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

n.a.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Dublin Core-ra épül

Törzsszám
XV.34.
Országkód
HU
Rekordok száma
4 481

Iratanyag típusa Fénykép

A segédlet jellege Darabjegyzék

Azonosító 201

Intézménykód MNL SML

Általános megjegyzések Fotógyűjteményből Bálványossy Tibor igali főszolgabíró fényképgyűjteménye

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk n.a.

Létrehozásában közreműködők Domokosné Szalai Zsuzsanna

Létrehozásáért felelős személy MNL SML - Domokosné Szalai Zsuzsanna

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit n.a.

A segédlet módosításai és változtatásai n.a.

A módosítások rövid összefoglalása n.a.

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája n.a.

Rekordok pontos száma 4 481

Összes törzsszámXV.34.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató