Szovjetunióba elhurcoltak

A GULÁG és GUPVI táborokban fogvatartott magyarokról készített adatbázisok

Keress a Szovjetunióba elhurcoltak anyagában!

Szovjetunióba elhurcoltak

2016–17 folyamán az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és több megyei tagintézménye is a Gulág Emlékbizottság támogatásával kutatásokat folytatott annak érdekében, hogy feltárja az őrizetében lévő azon forrásokat, amelyekből minél pontosabb képet kaphatunk arról, hogy a II. világháború során Magyarországról hányan kerültek szovjet hadifogságba, hány polgári személyt hurcoltak el a Szovjetunióba, valamint közülük mennyien térhettek haza szeretteikhez. Ennek a nagyszabású munkának az eredménye több honlap, kiadvány, konferencia és adatbázis lett.

Időközben tárgyalások kezdődtek a Magyar Nemzeti Levéltár és az Orosz Állami Hadilevéltár között, melynek eredményeképpen 2019. április 8-án megállapodás született arról, hogy átadják a II. világháború alatt a Munkás-paraszt Vörös Hadsereg által foglyul ejtett, és ezt követően a Szovjetunióban hadifogolyként, illetve internáltként nyilvántartott összesen 681 955 magyar nemzetiségű katona, illetve polgári személy nyilvántartó kartonjainak (oroszul: учётная карточка) digitális másolatát. Az átadott iratmásolatokhoz orosz nyelvű, cirill betűs adatbázis is készült, amely a nyilvántartó kartonokon szereplő, az egyes személyekhez köthető legfontosabb információkat tartalmazza. A 2020 januárjában kezdődő és azóta is folyamatosan zajló feldolgozó munka eredménye a Szovjet táborok magyar foglyai adatbázis első kiadása, amely ennek a gyűjteménynek a gerincét adja.

A fentebb említett adatbázisokon kívül más intézmények adatbázisai is elérhetők a felületen, továbbá kutatási segédletek és a témával foglalkozó tematikus honlapok gyűjteménye segíti a kutatni szándékozókat, valamint a hozzátartozójukat keresőket.

Hiteles másolat információ

Élet a fogságban

Akiket kerestek…

Akik a fogságban haltak meg…

És akik hazatértek…

A Szovjetunióból hazatért hadifoglyok névjegyzéke (1946–1949)

  • 152 193 hazatért hadifogoly és internált adatai

A Szovjetunióból 1946 és 1949 között hazatért hadifoglyokat és internáltakat a Hadifogoly Átvevő Bizottság vette nyilvántartásba Debrecenben. Ezeket a kézzel írt nyilvántartásokat egy-két napon belül – csökkentett adatartalommal – legépelték és megküldték a Népjóléti Minisztériumnak, amely névjegyzékekből a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának munkatársai készítettek adatbázist.

A Debreceni Fertőtlenítő Intézet jegyzőkönyvei a hazatért hadifoglyokról

  • 283 nap jegyzőkönyvei a hazatért hadifoglyok és internáltak adataival

A Szovjetunióból Debrecen városán keresztül hazaszállított magyar hadifoglyokról és internáltakról három – nem teljes – magyar nyelvű nyilvántartás, névjegyzék maradt fenn. Ez az adatbázis a Fertőtlenítő Intézetben az orvosi vizsgálat során 1946. április 14. és 1950. december 14. között felvett – egysoros – jegyzőkönyvek indigós másolatait tartalmazza, a hazatérés napja szerint kereshető rendben.

A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság nyilvántartásai a hazatért hadifoglyokról

  • 298 nap nyilvántartásai a hazatért hadifoglyok és internáltak adataival

A Szovjetunióból Debrecen városán keresztül hazaszállított magyar hadifoglyokról és internáltakról három – nem teljes – magyar nyelvű nyilvántartás, névjegyzék maradt fenn. Ez az adatbázis a Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottságnak az 1946 és 1949 között hazatért hadifoglyokról és internáltakról készített, kézzel írt nyilvántartásait tartalmazza, a hazatérés napja szerint kereshető rendben.

A Népjóléti Minisztériumnak megküldött névjegyzékek a hazatért hadifoglyokról

  • 116 nap névjegyzékei a hazatért hadifoglyok és internáltak adataival

A Szovjetunióból Debrecen városán keresztül hazaszállított magyar hadifoglyokról és internáltakról három – nem teljes – magyar nyelvű nyilvántartás, névjegyzék maradt fenn. Ez az adatbázis a Hadifogoly Átvevő Bizottság kézzel írt nyilvántartásainak a Népjóléti Minisztérium számára készült – csökkentett adattartalmú – gépelt másolatait tartalmazza, a hazatérés napja szerint kereshető rendben.

Málenkij robotról hazatért női elhurcoltak

  • 6 313 hazatért női internált adatai

A Debreceni Fertőtlenítő Intézetben a fertőtlenítés és orvosi vizsgálat során 1946. április 14. és 1950. december 14. között felvett – egysoros – jegyzőkönyveknek az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában őrzött indigós másolataiból kigyűjtött női internáltak adatait (a hazatért személy nevét, életkorát vagy születési dátumát, anyja nevét, lakhelyét) és a hazaérkezésének dátumát tartalmazó adatbázis.

Szegedi jugoszláv hadifogoly átmeneti otthon

  • 2 725 jugoszláv állampolgárságú, többségében magyar hadifogoly adatai

A hadifogságból hazatérő, jugoszláv állampolgárságú hadifoglyok számára 1948 februárja és decembere közt Szegeden egy Átmeneti Hadifogoly Otthont állítottak fel, ahol megvárhatták az igazolási eljárásuk lefolytatását, ami a források tanúsága szerint sok esetben több hónapot is jelenthetett. Gyakran előfordult, hogy az otthon lakói türelmüket vesztve, a hivatalos eljárás befejezése előtt hazaszöktek.

Tudástár

A táborok

A keresőben az egykori szovjet hadifogolytáborok, illetve temetők helyei találhatók meg, esetenként a magyar állam által állított emlékmű fotója. Terveink szerint folyamatosan felkerülnek a helyszínek térképei, GPS koordinátái is.

Szovjet hadifogolytáborok

Hadifogolytemetők

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szolgáltatásában temetők, emlékhelyek, emlékoszlopok keresésére országonkénti, Magyarország területén pedig településenkénti bontásban van lehetőség. 1 528 magyarországi, 482 oroszországi és számos egyéb európai és a volt Szovjetunió területére eső helyszínen.

Hősi temetők és emlékművek

Fontos információk

A levéltári források használatát segítő tanulmányok

Linkgyűjtemény

  
* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató