Reformáció 500

A Reformáció 500 emlékév során készült adatbázisok és segédletek

Keress a reformáció anyagában!

Reformáció 500

A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2016 és 2018 között a Magyar Nemzeti Levéltár a Reformáció Emlékbizottság támogatásával nagyszabású, minden levéltári területre kiterjedő projektet valósított meg az Országos Levéltárban és valamennyi megyei intézményében, amelyhez határon túli kutatások is társultak. A projekt alapját képező tudományos forrásfeltárás mellett számos kiadvány, változatos programok, kiállítások, konferenciák, vetélkedő valósult meg. E gyűjtemény a kutatómunka eredményeképpen keletkezett adatbázisokat, segédleteket, tartalmazza, valamint a projekt honlapján közzétett számos publikációt, forrásközlést, digitális képet foglalja magában.

Adatbázis

Reformáció kora: MNL OL 1526-1570

Az adatbázisban az Országos Levéltár 1526. augusztus 30. és 1570 között keletkezett iratainak feldolgozása található. A munkát 2016 tavaszán a Reformáció Emlékbizottság támogatásával kezdtük. A projekt során mintegy 500 törzsegységben (fondban/á

Adatbázis

Reformáció 500-MNL-megyei adatbázis

Kecskeméti Református Jogakadémia

Készül

E gyűjtemény a líceum, majd főiskola, 1860-től jogakadémiai státuszt kapott református oktatási intézmény, a Kecskeméti Egyetemes Református Jogakadémia hallgatóinak névsorát tartalmazza betűrendben. A táblázat adatsorai a következőkre terjednek ki: születési év és hely, lakhely, vallás, szülők neve és foglalkozása, az érettségi helye, a tanulmányok megkezdésének éve, a teljesített vizsgák típusa. A segédlet pontosan jelzi azt is, hogy az egyes személyek a Jogakadémia iratanyagában (MNL BKML VIII. 1.) mely dokumentumban fordulnak elő. A több mint 7000 személy adatai 1860–1949 közöttről származnak.

Dokumentum

Philipp Melanchthon levele Nádasdy Tamásnak

Fondleírások, áttekintések

E gyűjteményben a megyei levéltárak teljes iratanyagáról készült, egységes szerkezetű fond- és állagszintű áttekintések találhatók, amelyek átfogó ismertetést adnak egy-egy levéltár kutatási lehetőségeiről a magyarországi protestantizmus témakörét illetően. A fond- és állagszintű áttekintések a fondfőcsoportok sorrendjében haladva veszik sorra azokat a fondokat, amelyek tartalmaz(hat)nak protestáns egyházakra, egyházi személyekre (papok, tanítók, világi egyházkormányzati tagok) vonatkozó bármilyen adatot. Ezekről az irategységekről rövid leírások készültek megadva, hogy milyen időkörű és típusú iratokat tartalmaznak, azokban milyen, protestánsokra vonatkozó adattípusok találhatók. Az áttekintő táblázatban szerepel a fondok, állagok jelzete, megnevezése, évköre, terjedelme, a benne található, a reformációra, protestantizmusra vonatkozó iratanyag leírásával, jellemzésével együtt, valamint a kutatást megkönnyítő segédletek adatai.

Fondleírások
* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató