MSZMP Pest Megyei Bizottsága jegyzőkönyvei I.

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Pest Megyei Bizottsága iratai

A Pest Megyei Levéltárban őrzött pártiratok feldolgozásának második ütemében az MSZMP Pest Megyei Bizottsága (PML XXXV. 51. 1957–1989) vezető testületi irataiból két állag, a pártértekezletek és a pártbizottsági ülések jegyzőkönyveinek digitalizálására került sor. 

Az állampárti rendszer sajátosságainak megfelelően a megyei pártbizottságot mint legfontosabb megyei hatalmi centrumot tartjuk számon, ahol az élet majdhogynem minden területére kiható, meghatározó döntések születtek. Ebből fakadóan az egész fond rendkívül jelentős forrásértékkel bír, hiszen bár a regnáló hatalom szemszögéből ugyan, de szinte teljes képet kaphatunk a megye jelzett időszakbeli történéseiről.

A Magyar Levéltári Portálon közzétett adatbázisban adatvédelmi okokból letiltásra kerültek azok az oldalak, ahol szenzitív adatok találhatók, így elsősorban a fegyelmi ügyek és a káderjavaslatok.  A támogatói nyilatkozattal rendelkező tudományos kutatók és a betekintésre jogosult további személyek a levéltár kutatótermében férhetnek hozzá a korlátozásmentes digitalizált változathoz.

Az MSZMP iratanyagának digitalizálása a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumának támogatásával valósult meg.

 

PESTMSZMP_Tiltolista.doc

PEST_MSZMP.txt

 

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Internet

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
XXXV. 51.
Országkód
HU
Rekordok száma

Iratanyag típusa

A segédlet jellege Napirendi jegyzék

Azonosító 186

Intézménykód MNL PML

Általános megjegyzések 11000 MB

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Bővülő (50%)

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők Rőczei Lívia
Tóth Judit

Létrehozásáért felelős személy MNL PML

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai Két rétegű pdf. formátum

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma

Összes törzsszámXXXV. 51.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató