Műszaki dokumentációk a főszolgabírói (főjegyzői) iratokban 1872 - 1950

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Műszaki dokumentációk a főszolgabírói (főjegyzői dokumentumokban)

1872-1950.

Az adatbázis Somogy vármegye 1872-1950 között működő kilenc járási főszolgabírói hivatalának – levéltárunkban megmaradt –iratanyagát dolgozza fel. (Barcsi 1896-ban jött létre, Csurgói, Igali, Kaposvári, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatádi, Szigetvári, Tabi járások) A koraszakban általánosan a főszolgabírók adtak ki engedélyt egy-egy épület, lakóház, melléképület, vagy egyéb műtárgy építésére. Sajnos a korabeli, 335/1900, 31/1934. számú vármegyei építészeti rendelkezések szerint az építési, lakhatási engedélyt kérők, építési engedélyük mellékleteként tervrajzot csak a községi elöljáróság részére voltak kötelesek benyújtani. Levéltárunk községi iratanyaga sajnos nagyon csekély, így a járási szolgabírói iratanyag segítségével próbáljuk az építészeti múlt papírra vetett emlékeit feltárni. Adatbázisunkba minden olyan főszolgabírói ügyirat lelőhelyét felvettük, ahol az építési engedélykérelmen kívül egyéb tervdokumentációs iratot is találtunk. Tervdokumentációs anyagnak tekintettük a vázrajzokat, helyszínrajzokat, átnézeti rajzokat, építési terveket és egyéb műszaki rajzokat. (Az olyan kérelmeket nem vettük fel, ahol csak építési engedélykérelmet találtunk!)


A feltérképezett épületek jellege szerint lakóházak, magán és középületek, melléképületek és egyéb műtárgyak lehettek. A vármegye, egész vagy rész területét megjelenítő térképek is bekerültek az adatbázisba.


Sajnos a levéltárunkban őrzött főszolgabírói fondok anyaga nem egységes, több fondban is nagy hiányok vannak, munkatársaink csak a meglévő anyagból dolgozhattak.


Reményeink szerint az iratok szálankénti átnézése után kialakuló teljes adatbázis 2013-ra áll össze. Addig a járásonként elkészült részeket tesszük közzé honlapunkon.


A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Internet ( http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

n.a.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Dublin Core-ra épül

Törzsszám
IV.413
Országkód
HU
Rekordok száma
14.9K

Iratanyag típusa Főszolgabírói iktatott irat.

A segédlet jellege darabszintű

Azonosító 192

Intézménykód MNL SML

Általános megjegyzések Eddig feldolgozásra került a barcsi, csurgói, igali, kaposvári, lenygeltóti és tabi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Folyamatos (60%)

Verzióval kapcsolatos információk n.a.

Létrehozásában közreműködők Polgár Tamás, Bíróné Fridrich Anita, Csepregi Adél, Domokosné Szalai Zsuzsanna

Létrehozásáért felelős személy MNL SML - Polgár Tamás

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit n.a.

A segédlet módosításai és változtatásai n.a.

A módosítások rövid összefoglalása n.a.

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája n.a.

Rekordok pontos száma 14 945

Összes törzsszámIV.413, IV.414, IV.415, IV.416, IV.422.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató