Somogy Megyei Pedagógiai Intézet iktatlan iratai

A segédlet leírására vonatkozó adatok

ADATBÁZIS AZ 1970-80-AS ÉVEK SOMOGY MEGYEI OKTATÁSTÖRÉTNETÉHEZ A SOMOGY MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET IRATAIBÓL

 

Készítette: Kiss Norbert Péter

 

 

Az oktatás- és iskolatörténeti kutatások napjainkban is virágkorukat élik. Az alábbi adatbázissal eme munka megkönnyítéséhez szeretnénk hozzájárulni. A Somogy megyei iskolatörténet korábbi korszakairól már sok hasznos és értékes munka született (többek között Kelemen Elemér, Kanyar József könyvei, tanulmányai), ám a XX. század második felének hasonló témájú feldolgozása még várat magára. Ezen korszak kutatásához egyelőre még az anyag is kevés, s egy része még a különböző intézményeknél, önkormányzatoknál található meg. A Somogy Megyei Pedagógiai Intézet (SOPI) iratai az 1990-es évek végén kerültek be intézményünkbe. Jelen állapotok szerint a SOPI iratai 1969-től 1993-ig szinte teljesen a levéltárban vannak, az 1994-es és 1995-ös évekből csak minimális töredékkel rendelkezünk. Az egész anyag 5,83 iratfolyómétert tesz ki.

A Somogy Megyeri Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya mellett működő Továbbképzési Kabinetet az 109/1969 /M.K.4./ M.M. sz. utasítás alapján 1969. szeptember 1-jén hozták létre. Az 1976-os SZMSZ (272/1976-os számon iktatva) tanúsága szerint a Kabinet fő feladatai közé tartozott „az oktatásügyi dolgozók ideológiai, politikai, oktatáspolitikai, pedagógiai - pszichológiai - szociológiai és szakmai - módszertani" továbbképzése; „az oktatás folyamat korszerűsítését segítő eszközök használatának elterjesztése"; információ gyűjtése továbbítása a Művelődésügyi Osztálynak „az oktató-nevelő munka helyzetéről, a nevelési folyamat hatékonyságáról, az ifjúság neveltsége, tudásszintje alakulásáról".

1976-ban a Kabinet neve megváltozott Somogy Megyei Továbbképzési Intézetre, 19ö78-ban pedig Somogy Megyei Pedagógiai Intézetre. Az 1983-as, a művelődésügyi intézményeket integráló folyamat révén a SOPI működtette az Állandó Áthelyező Bizottságot és a Pályaválasztási Tanácsadó Intézetet is. (Az ÁÁB 1988-ban lett újra önálló.)

Az adatbázis az iktatatlan iratok részletes adatait tartalmazza, iktatott iratot akkor jeleztünk, ha az teljes egészében az adott intézményről szól.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Internet (http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

n.a.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Dublin Core-ra épül

Törzsszám
VIII.3701.
Országkód
HU
Rekordok száma
1 118

Iratanyag típusa iktatatlan ügyiratok

A segédlet jellege darabjegyzék

Azonosító 206

Intézménykód MNL SML

Általános megjegyzések Somogy Megyei Pedagógiai Intézet iktatlan iratai

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk n.a.

Létrehozásában közreműködők Kiss Norbert Péter

Létrehozásáért felelős személy MNL SML - Kiss Norbert Péter

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit n.a.

A segédlet módosításai és változtatásai n.a.

A módosítások rövid összefoglalása n.a.

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája n.a.

Rekordok pontos száma 1 118

Összes törzsszámVIII.3701.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató