Veszprém megye anyakönyvi kerületei (1895-1973)

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Veszprém megyei állami anyakönyvi kerületek változásainak jegyzéke 1895. október 1-1973. április 15. kéziratos segédlet feldolgozása


Adatbázisunk a Veszprém megyei állami anyakönyvi kerületek változásait mutatja be 1895. október 1–1973. április 15. között.
Alapforrásul és kiindulópontul a Veszprém Megyei Tanács VB Igazgatási Osztálya által 200 példányban kiadott (házilag sokszorosított), a „Veszprém megyei állami anyakönyvi kerületek változásainak jegyzéke 1895. október 1–1973. április 15.” című kötet szolgált. A kötet 80 év közigazgatási változásait foglalja magában az anyakönyvi kerületeket illetően, valamint tartalmazza a helységek neveit, az esetleges községnévváltozást, azt, hogy milyen évkörből van anyakönyv, az adott kerülethez mely más községek tartoztak, illetve, ha nem volt önálló anyakönyvi kerület, akkor hova tartozott a település. A jegyzék tartalmazza az 1895-ben Veszprém megyéhez tartozott, illetve a későbbiek során ide csatolt helységek anyakönyvi beosztását.

 

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

http://www.veml.hu/segédletek/adatbázisok

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
Országkód
HU
Rekordok száma
20.4K

Iratanyag típusa nem releváns

A segédlet jellege anyakönyvi igazgatási segédlet

Azonosító 242

Intézménykód MNL VeML

Általános megjegyzések 3 MB

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők Pozsgai Judit segédlevéltáros MNL VeML
Farcas Minodóra levéltári kezelő MNL VeML
Az adatbázist készítették a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Villamosmérnöki és Informatikai Rendszerek Tanszékének munkatársai: Dr. Juhász Zoltán, Mógor Emil.

Létrehozásáért felelős személy MNL VeML

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai MySQL, linux

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 20 375

Összes törzsszám

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató