Veszprém megye közigazgatástörténeti adatbázisa (1945-1990)

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Elsődleges forrás: FEJES Imre: Veszprém megye közigazgatási beosztásai és tanácsi vezetői (1945–)1950–1981. Veszprém, 1982. valamint levéltárunkban őrzött tanácskorszakbeli iratok


Alapforrásul és kiindulópontul a Veszprém Megyei Levéltár kiadványainak sorában 1982-ben megjelent, Fejes Imre által összeállított „Veszprém megye közigazgatási beosztásai és tanácsi vezetői (1945–)1950–1981” című kötet szolgált. Munkánk első szakaszában az 1945. január 1. és 1981. december 31. közötti időszak közigazgatási változásait, valamint az 1950 és 1981 között funkcionáló tanácsi tisztségviselők adatait dolgoztuk fel Fejes Imre könyve alapján. Az adatfeltöltés következő szakaszában már több forrás feldolgozása révén jutottunk el 1990-ig. Felhasználtuk a dr. Zongor Gábor által szerkesztett „Forradalom és tanácsok” című kötet adatait, amelyeket a Petrikné Vámos Ida által összeállított országos adattárból és tanácsi közlönyökből, illetve a Veszprém Megyei Levéltár számos irategyütteséből származó adatokkal egészítettünk ki. Külön említést érdemel, hogy az adatbázis tartalmazza az 1956-os forradalom és szabadságharc Mészáros Gyula helytörténeti kutató által összegyűjtött helyi tisztségviselőinek neveit is.

Előfordul, hogy egyes adatok eltéréseket mutatnak a már megjelent adattárakban található adatokhoz képest. Az adatok minden kétséges esetben ellenőrzés, azaz a levéltári forrásokban végzett kutatás után kerülnek bedolgozásra, illetve jelennek meg a webes felületen.

Veszprém megye ebben a fél évszázadban jelentős „alakváltozásokon” esett át. E változások legszemléletesebben térképen követhetők. Az időbeli változások plasztikus megjelenítését szolgálja az adatbázishoz csatlakozó digitális térkép.

 

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

http://www.veml/wu/segédletek/adatbázisok

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
Országkód
HU
Rekordok száma
29.7K

Iratanyag típusa vegyes

A segédlet jellege közigazgatástörténeti és archontológiai adatgyűjtemény

Azonosító 241

Intézménykód MNL VeML

Általános megjegyzések 18 MB

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Folyamatosan bővülő

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők Veszprém Megyei Levéltár

Tervezés, szerkesztés, korrektúra: Boross István, levéltáros
Adatbevitel: Derzsy Anita, Szitási Istvánné, Farcas Minodora
Informatikai koordináció: Juszt Miklós, rendszergazda
Térképszerkesztési szaktanácsadás: Somfai Balázs, főlevéltáros


Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Adatbeviteli program és webes felület: dr. Juhász Zoltán, egyetemi docens
Mógor Emil, tanszéki mérnök
Digitális térkép: Speiser Ferenc (PhD hallgató)
Ughy Gergely, Enisz Krisztián, Lugossy Balázs

Létrehozásáért felelős személy MNL VeML

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai MySQL, linux+PostgreSQL, Win2003

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 29 689

Összes törzsszámHU MNL VeML XXIII. fondfőcsoport számtalan fondja

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató