Falufotó

A segédlet leírására vonatkozó adatok

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett "30 éve szabadon" program „Antall József” pályázat keretén belül szerteágazó kutatási programot valósított meg a Magyar Nemzeti Levéltárban közreműködésével. A program részeként készült el a Magyarország képekben 1984 gyűjtemény digitális kiadása és a Falufotó adatbázis. A Hazafias Népfront kezdeményezésére készült korabeli felvételek a rendszerváltoztatás előtti vidéki Magyarország egyedülálló részletességű dokumentációját jelentik, amelyeket a mai állapotokkal összevetve keresztmetszetet nyerhetünk az azóta eltelt évtizedek változásairól is.

***

A felszabadulás 40. évfordulójára a Hazafias Népfront hirdette meg azt az akciót, amelynek célja az ország településinek fotókon való megörökítése, lehetőleg a teljesség igényével. A HNF helyi szervezetei által propagált akció keretében 1984-1986 években több város és számos falu épületei kerültek megörökítésre amatőr vagy profi fotósok által. Az eredeti ötlet azonban nem valósult meg az ország egészére vonatkozóan. Egyes településekről készült képanyagot bemutatták kiállításokon, illetve volt, amelyik helytörténeti kiadvány alapjául szolgált, magát az egész anyagot - talán a töredékessége miatt - nem használták fel: az elkészült képek és negatívok az Új Magyar Központi Levéltárnak küldték el, a legtöbb esetben a fotókat leíró jegyzékek kíséretében. A gyűjtemény a levéltárban a „Magyarország képekben, 1984 fotógyűjtemény” elnevezést és a XXXII-12 törzsszámot kapta.

Az irategyüttes két részből áll: nagyobb részét az egykor képek és negatívok teszik ki, ezt egészítik ki az egykorúan a készítők által beküldött jegyzékek. Utóbbiak nem a teljes anyaghoz állnak rendelkezésre, előfordul ugyanakkor az is, hogy a jegyzéket csak befényképezték és így negatív felvétel formájában maradt meg, egyes esetekben az előhívott fényképek hátoldalán található a kép rövid leírása, de előfordul olyan kép is, amelynek leírása egyáltalán nem maradt fenn az iratanyagban.

A fényképek és negatívok a beküldési tárolóeszközeit levéltári dobozokba helyezték, a levéltárban csak egy, a településeket a raktári elhelyezés rendjében feltüntető lista készült.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Nincs kitöltve.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

A 2019-ben indult projekt keretében az MNL-ben mind a papírképek, mind a negatívok digitalizálásra kerültek 2020. évben. Ezt követően elkezdődött a képekről egykorúan beküldött jegyzékek adatainak a képekkel való azonosítása. Bár voltak formalizált jegyzékek, számos esetben nem ezeket használtuk, sok esetben a jól dokumentált fotók esetében is voltak eltérések a jegyzékek és a fotók számozása között. Az MNL-ben digitalizált közel 50 ezer felvételből egyelőre valamivel több mint 15 ezer azonosítása történt meg az egykorú leírással. Az adatbázis elsődlegesen a készítő(k) által megadott, az 1980-as évek közepén érvényes információkat tartalmazza. Ezeket az adatokat a projekt keretében helyenként, módosulás esetén a megyei levéltárak munkatársai egészítették ki későbbi, vagy a jelen állapotra vonatkozó adatokkal.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
HU-MNL-OL-W 285
Országkód
HU
Rekordok száma
15.8K

Adatgazda

Támogató

Iratanyag típusa fotó

A segédlet jellege darabjegyzék

Azonosító 340

Intézménykód MNL-HBML

Általános megjegyzések

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő folyamatosan bővülő

Verzióval kapcsolatos információk 1.0

Létrehozásában közreműködők Péntek Nándor, Csemez Rita, Csörsz Ibolya, Nagy Szabolcs, Tóbiás Mária, Sárközi János, Bánki Zsolt István, Záros Zsolt Béla, Kántás Balázs

Létrehozásáért felelős személy Csízi István

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 15 757

Összes törzsszámHU-MNL-OL-W 285

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató