Hajdú-Biharból elhurcolt hadifoglyok és polgári személyek

A segédlet leírására vonatkozó adatok

A II. világháború alatt több százezer magyar katona esett hadifogságba, valamint több százezer polgári személyt hurcoltak el „málenkij robot”-ra a Szovjetunióba Magyarországról. Ezen eltűnt honfitársaink hollétének megállapítása céljából kérhettek segítséget a hozzátartozók a Fegyverszüneti Ellenőrző Bizottság 1945. március 18-án kelt 26. sz. rendelete alapján elkészített kérdőívek kitöltésével. A keresett személyekkel kapcsolatos kérdéseknek minden település által használt kérdőíven megegyezőnek kellett lenniük, azonban megjelenési formájukban általában különböztek.

A kérdőívek településenként más-más helyen maradtak meg: fellelhetőek lehetnek akár az adott helység iratanyagában, akár a járási vagy megyei hivatalok fondjaiban és akár a Külügyminisztérium dokumentumai közt. Ezeket az adatlapokat próbáljuk meg felkutatni és összegyűjteni Hajdú-Bihar megye vonatkozásában, és egy adatbázisban feldolgozni, kutathatóvá tenni, digitálisan megjeleníteni. A nyomtatványokon a fogságba esett vagy elhurcolt személy nevére, anyja nevére, születési idejére és helyére, nemzetiségére, foglalkozására, családi és vagyoni helyzetére, katonai múltjának adataira, esetleges közéleti szerepvállalására, valamint fogságba esése körülményeire kérdeznek rá. Az adatbázis feltöltését nehezítette, hogy némely kérdőív hiányosan lett kitöltve, vagy az adatok nehezen olvashatóak, és alkalmanként pontatlanságok is előfordulnak rajtuk. A nyilvánvalóan tévesen írt adatokat (pl. harctéri események időpontjait) a történelmi ismereteknek megfelelően módosítottuk.

Az egy-egy személyhez tartozó adatsor melléklete az adott személy adatlapjának digitalizált változata, amelyre rákattintva megtekinthető a kérdőív, amely alapján az adatbázis adott rekordja készült.

Az adatbázist állandóan bővítjük a folyamatosan előkerülő kérdőívekkel; a feldolgozott településekről (iratanyagokról) a mellékelt listában tájékozódhatnak a családtagjaikat, hozzátartozójukat keresők és a kutatni szándékozók.

Feldolgozott települések (iratanyagok) listája

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Nincs kitöltve.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
Országkód
HU
Rekordok száma
1 211

Iratanyag típusa kérdőív

A segédlet jellege darabszintű

Azonosító 313

Intézménykód MNL-HBML

Általános megjegyzések

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő folyamatosan bővülő

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők Husvéth András, Katona Péter, Szikla Gergő, Torma László, Tóth Ágnes, Záros Zsolt, Kántás Balázs

Létrehozásáért felelős személy Husvéth András

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 1 211

Összes törzsszám

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató