Katonák a Gulágon

A segédlet leírására vonatkozó adatok

A szovjet hadifogolytáborokban meghalt magyarok adatbázisa

Az Orosz Föderáció az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején átadott Magyarországnak egy 66281 adatsort tartalmazó, a szovjet hadifogoly- és internálótáborokban meghalt magyar hadifoglyok és polgári internáltak nagy részének nevét tartalmazó orosz nyelvű, cirill betűs, táblázatot, amelyhez nevenként hozzá rendelhető az adott személy adatait tartalmazó személyi adatlap, az úgynevezett „ucsetnoje gyelo” képe is.

Az Új Magyarország napilap 1992. április és november közötti számaiban 82 folytatásban (lapszámonként kb. 400 név) már közzétették a szovjet hadifogolytáborokban elhunyt magyar hadifoglyok és kényszermunkások neveit (összesen kb. 33000 főt). Ezek az adatok azonban csak részben azonosak a rendelkezésünkre álló táblázat tartalmával, mivel e névjegyzékben a személyi alapadatok mellett csak a halál ideje és a fogoly státusza (hadifogoly vagy kényszermunkás) szerepel, és a keresés is meglehetősen nehézkes, mert a nem szoros betűrend szerinti felsorolás többször újra kezdődik.

A 2017. évi „GULAG-emlékév” alkalmából a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum az eredeti orosz forrásból olyan, a nagyközönség számára az interneten is elérhető adatbázist épített, amelyből a személy- és helységnevek, a katonai alakulatok, rendfokozatok, valamint a szovjetunióbeli hadifogolytáborok is azonosíthatók.

Az eredeti orosz nyelvű forrás egy-egy hadifogollyal kapcsolatban 19 különféle adatot tüntetett fel. A táblázatban a személyi adatok mellett a fogságra vonatkozó bejegyzések is szerepelnek, mint például a fogságba esés helye és időpontja, a halál időpontja, a fogva tartás helye (hadifogolytábor, hadifogoly kórház, munkászászlóalj) és az eltemetés helye. Így tehát mindazon szükséges alapinformációkkal rendelkezik a kutató, amelyekkel a keresett személy biztonsággal azonosítható, anélkül, hogy az érdeklődőnek az orosz nyelvű adatlap digitális másolatát végig kellene böngésznie.

Az elkészült és 2017-ben a HM HIM által korábban publikált adatbázis a Magyar Nemzeti Levéltárral való együttműködésben megújítva, más hasonló vonatkozású adatbázisokkal integrált környezetben kerül publikálásra az https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/ szolgáltatás keretében.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Nincs kitöltve.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
Országkód
HU
Rekordok száma
66.3K

Iratanyag típusa Táblázat, digitális kép

A segédlet jellege

Azonosító 318

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések Az adatbázis alapja orosz fél által feldolgozott hadifogoly nyilvántartó kartonok cirill betűs excel táblázata volt

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk 1.0

Létrehozásában közreműködők dr. Bonhardt Attila, dr. Számvéber Norbert

Létrehozásáért felelős személy MNL OL

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 66 277

Összes törzsszám

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató