KSH 1890. évi összesített összeírás

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az 1869. évi első és az 1880. évi második után az 1890. évi összeírás volt a Központi Statisztikai Hivatal harmadik nagy országos nápszámlálása. A népszámlálás programjának összeállításakor is fontos szempont volt a nemzetközi követelmények figyelembe vétele. A program kialakításában részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia szakemberei is, a felvétel a kor színvonalán a lehető legfejlettebb statisztikai módszerekkel történt. A népszámlálást elrendelő törvénynek megfelelően az adatfelvétel a lakhelyekre vonatkozó információkon túl kiterjedt a köz- és magánépületek összeírására is. Az adatbázis a KSH e harmadik nagy, 1890. évi országos összesített összeírásának népszámlálási adatait tartalmazza. A népszámlálási adatok Baranya, Békés, Borsod, Csanád, Csongrád, Győr, Hajdú, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom, Máramaros, Moson, Nógrád, Pest, Somogy, Sopron, Szabolcs, Szatmár, Tolna, Torontál, Vas, Veszprém és Zala megyékre vonatkozóan állnak rendelkezésre. Az összeírás megyei, járási, valamint községi szinten tartalmazza a lakosságra vonatkozó statisztikai adatokat, melyek többek között kiterjednek a lakosság életkori, nemi, felekezeti, nemzetiségi összetételére, valamint a lakosság családi állapotára, iskolázottságára, írni-olvasni tudására, nyelvismeretére és anyanyelvére is.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Nincs kitöltve.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
Országkód
HU
Rekordok száma
214.7K

Iratanyag típusa összeírás

A segédlet jellege statisztikai táblázat

Azonosító 72

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések

Az adatbázis a statisztikai adatokat .xls és .pln fájlok formájában tartalmazza.

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők

Létrehozásáért felelős személy Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 214 713

Összes törzsszám

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató