Kutatási segédlet az egyházi anyakönyvi másodpéldányok használatához

A segédlet leírására vonatkozó adatok

VONYÓ ANITA

KUTATÁSI SEGÉDLET AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK HASZNÁLATÁHOZ

BEVEZETŐ

Minden típusú családkutatás elengedhetetlen és legmegbízhatóbb forrása az anyakönyv. Az anyakönyvek azonban nemcsak genealógiai, hanem történeti-statisztikai, valamint demográfiai kutatások legfontosabb forrásait is jelentik. Az anyakönyv az a hatósági nyilvántartás, amely közhitelűen tanúsítja a benne feljegyzett adatokat, illetőleg azok változásait. Az anyakönyvbe történő adatok bevezetésének hivatalos rendje az, hogy az anyakönyvbe csak jogszabályban meghatározott adatok vezethetők be, meghatározott formában és eljárás szerint. A születési, a házassági és a halotti anyakönyvbe kizárólagosan az erre feljogosított hivatalos személy, azaz az anyakönyv-vezető végezhet bejegyzést.


A keresztelési, házassági, halotti anyakönyvek nemcsak a szentségek kiszolgálását rögzítették, hanem egyúttal közhitelű dokumentumoknak számítottak, mivel 1895. október 1. előtt állami anyakönyvezés nem létezett. Az anyakönyvi kutatás megkezdése előtt a kutatónak tudnia kell az általa keresett személy, illetve család lakóhelyét, vallását, valamint a születés, a házasság vagy a halálozás helyét és időpontját. Az egyházigazgatási beosztásokkal kapcsolatban célszerű mindig, a kutatás megkezdése előtt, a megfelelő egyházi sematizmusokban való tájékozódás.

Alábbi táblázatunkban Somogy vármegye 1895 előtti katolikus, református és izraelita felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak kutatásához nyújtunk segítséget. A Somogy Megyei Levéltár őrizetében lévő anyakönyvekben fellelhető települések alfabetikus sorrendben kerültek felsorolásra. Amennyiben a település mai nevétől jelentősen eltérő névváltozattal találkoztunk, adatbázisunkban ezt feltüntettük. A közigazgatási és az 1950 utáni megyei hovatartozás megjelölése a további családtörténeti kutatásokat segítheti. Az anyakönyvezés helye azt a települést nevezi meg, melynek anyakönyvét a levéltári kutatás folyamán ki kell kérni.

 

Felhasznált irodalom

  1. A Magyar Korona Országainak helységnévtára. Szerk. Jekelfalussy József. Bp., Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, 1892.
  2. A Magyar Köztársaság helységnévtára 1995. Szerk. KSH Népszámlálási Főosztály. Bp., KSH, 1995.
  3. Magyarország történeti helységnévtára. Somogy megye (1773-1808). Összeáll., szerk. Lelkes György. Bp., Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, 2008.
  4. Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 18. Baranya megye. Szerk. Kovacsics József. Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 2001.
  5. Magyarország történeti statisztikai hegységnévtára 12. Somogy megye. Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 1997.
  6. Somogy megye földrajzi nevei. Szerk. Papp László, Végh József. Bp., Akadémiai Kiadó, 1974.
  7. A Somogy Megyei Levéltár belső anyakönyvi segédlete.
  8. www.mol.gov.hu/családtörténet

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Internet (http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

n.a.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Dublin Core-ra épül

Törzsszám
IV.429
Országkód
HU
Rekordok száma
1 884

Iratanyag típusa Felekezeti anyakönyvi másodpéldány

A segédlet jellege Adatbázis

Azonosító 189

Intézménykód MNL SML

Általános megjegyzések 800 MB

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk n.a.

Létrehozásában közreműködők Vonyó Anita

Létrehozásáért felelős személy MNL SML - Vonyó Anita

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit n.a.

A segédlet módosításai és változtatásai n.a.

A módosítások rövid összefoglalása n.a.

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája n.a.

Rekordok pontos száma 1 884

Összes törzsszámIV.429

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató