Magyar Hadifogoly Híradó

A segédlet leírására vonatkozó adatok

A II. világháború utáni időszak egyik legfontosabb társadalmi problémája a Szövetséges Hatalmak fogságába került mintegy 1,3 millió katona és civil (hadi)fogoly felkutatása, a foglyok és hozzátartozóik közti kapcsolat létrehozása, szabadon bocsátásuk mielőbbi elérése, magyarországi fogadásuk, és a társadalmi életbe való visszailleszkedésük elősegítése volt.

 

Érthető tehát, hogy a (hadi)fogoly-ügy társadalmi súlya miatt a (hadi)fogolykérdéssel hivatalból foglalkozó kormányzati szervek és a Vöröskereszt mellett – amely külön hetilapot indított Magyar Vöröskereszt Hadifogoly Tudósító címen – sorra alakultak a különböző társadalmi szervezetek – mint például Nemzeti Segély, Siess Adj Segíts, Hadifoglyok és Hozzátartozók Országos Szövetsége, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége –, hogy segítsenek a (hadi)foglyok helyzetén. A pártok is egymás után alakították ki hadifogoly irodáikat. Köztük is élenjárt a kommunista párt, s az országot megszállva tartó Szovjetunió támogatásával már 1945 végén propaganda céllal országos hetilapot indított Magyar Hadifogoly Híradó névvel, amelyet később Magyar Hadirokkant, Hadifogoly Híradónak neveztek át. Ugyanakkor a kérdés kiemelkedő társadalmi fontossága és kényes volta miatt az MKP egyeduralomra tört, ezért a szovjetekkel, pontosabban a Szövetséges (szovjet) Ellenőrző Bizottsággal 1946 elején megszüntette a Magyar Vöröskereszt konkurens hadifogoly-hetilapját.

 

A Hadifogoly Híradót az 1945 novemberében az MKP által elsősorban propaganda céllal létrehozott Központi Hadifogoly Iroda adta ki, amely a Szovjetunióba elhurcolt magyar hadifoglyok felkutatásával, és a hazatérők megsegítésével foglalkozott. Vezetője az a Sziklai Sándor (1895-1956) volt, aki az 1941-től részt vett a moszkvai magyar nyelvű Kossuth Rádió adásainak szerkesztésében, majd hadifogolytáborok antifasiszta iskoláiban tanított, illetve vezetett és 1945-ben tért vissza Magyarországra. Ő volt a felelős szerkesztője és kiadója az Iroda által kiadott propaganda hetilapnak, amely számos listát közöl a hazatérő foglyokról, üzeneteket a még szovjet fogolytáborokban lévőktől és a rokonaikat kereső személyektől, interjúkat a szovjetunióbeli fogság kellemes voltáról, így például az ottani sport- és kulturális lehetőségekről, sőt 1947-ben arra is javaslatot tesznek, hogy melyik pártra kell szavazni, hogy a szavazók hozzátartozói mielőbb hazatérjenek és számos egyéb érdekes cikket is.

 

A magyar hadifoglyok tömeges hazaszállítása 1948 végén, a kommunista hatalomátvétellel befejeződött, így a hetilap október 30-i „Teljesítettük feladatunkat” pirosbetűs főcímmel hírtelen megszűnt.

 

A lapszámok Szikra irodalmi és lapkiadó nyomdai rt. nyomdájában, Budapesten készültek. A kiadvány mérete: 32,5x23,5 cm, terjedelme lapszámonként 8 oldal.

Az adatbázis az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött folyóirat másolatait tartalmazza, jelzete MHC 5.502. A hetilap I. évfolyamának 1. száma hiányzik a gyűjteményéből.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Nincs kitöltve.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
Országkód
HU
Rekordok száma
1 619

Iratanyag típusa Periodika

A segédlet jellege Adatbázis

Azonosító 345

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések Az adatbázis az OSZK állományában lévő periodika jegyzékeit, lapszámait, azok digitális másolatait tartalmazza (MHC 5.502)

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk 1.0

Létrehozásában közreműködők Mészáros Tamás (OSZK), Hegedűs István (MNL)

Létrehozásáért felelős személy MNL OL

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit A lapszámok feldolgozása kétrétegű PDF-formátumban történt

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 1 619

Összes törzsszám

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató