MDP jegyzőkönyvek

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az adatbázis a Magyar Dolgozók Pártja alábbi országos testületei üléseinek napirendi pontjait és azok tartalmi kivonatát, illetve az iratok digitális másolatát tartalmazza, a következő évkörökkel:


Kongresszusok és konferenciák, 1948-1954.

Központi Vezetőség, 1948-1956.

Politikai Bizottság, 1948-1954.

Titkárság, 1948-1956.

Szervező Bizottság, 1948-1953.
Az adatbázis alapjául az alábbi, könyv formában publikált levéltári segédletek szolgáltak:


T. Varga György: Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzőkönyvei. I. kötet. 1948-1953, A Magyar Országos Levéltár segédletei 18/1., Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2005.

A könyv elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_18_1/?pg=0&layout=s


T. Varga György: Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzőkönyvei. II. kötet. 1953-1956., A Magyar Országos Levéltár segédletei 18/2., Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2007.

A könyv elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_18_2/?pg=0&layout=s


T. Varga György: Az MDP Szervező Bizottsági és Egyéb Állandó Bizottsági Üléseinek Napirendi Jegyzékei. III. kötet. 1948-1953, A Magyar Országos Levéltár segédletei 18/3., Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2008.

A könyv elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:


https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_18_3/?pg=0&layout=s

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Az adatbázis alapjául az Arcanum Kft. által az interneten publikált, Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzőkönyvei, 1945-1989. címet viselő nagyobb adatbázis szolgált. A bennfoglaló adatbázis interetes elérhetősége:

http://www.archivportal.arcanum.hu/mszmp/opt/a101115.htm?v=pdf&a=start

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
Országkód
HU
Rekordok száma
1 007

Iratanyag típusa testületi jegyzőkönyv

A segédlet jellege regeszta

Azonosító 263

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő lezárt

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők Ólmosi Zoltán, T. Varga György, Lux Zoltán, Záros Zsolt, Kántás Balázs

Létrehozásáért felelős személy MNL OL

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 1 007

Összes törzsszám

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató