Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944

Böngéssz a bal oldali fa-struktúrában!

1895.06.09. (24. ülés)

K 27

1895.06.09.

Napirendi pontok
(24. ülés) 1. Engedélyadás az állami címer használatára az 1895: XVII. tc. alapján rendezendő osztálysorsjátékhoz használatos sorsjegyeken (ME)
(24. ülés) 2. Javaslat a grófi méltóság adományozására bojári Vigyázó Sándor cs. és kir. kamarás és földbirtokos részére, a bárói méltóság adományozására világosi Bohus Zsigmond cs. és kir. kamarás és földbirtokos, valamint testvérei, István és László, loosi és egervári Solymosy László országgyűlési képviselő, valamint zeykfalvi id. Zeyk József földbirtokos részére a magyar Főrendiház örökös tagsági jogának valamennyiük részére történő adományozása mellett (ME)
(24. ülés) 3. Javaslat államtitkári cím és jelleg adományozására hireghi Hiersch Károly, a Felség Személye Körüli Minisztérium miniszteri tanácsosa részére (FSzKM)
(24. ülés) 4. A börtönügyi nemzetközi kongresszus 1900-ban Budapesten történő megszervezéséről (IM)
(24. ülés) 5. Javaslat a királyi tanácsosi cím adományozására Széll Ákos szegedi királyi közjegyző részére (IM)
(24. ülés) 6. A sajtóügyi bírósági eljárás módosításának kérdése (IM)
(24. ülés) 7. Javaslat bírósági kinevezésekre. Királyi kúriai bírónak: Berlogia Ábrahám, a M. Kir. Kúriához beosztott kir. ítélőtáblai bíró; kir. ügyészeknek: dr. Megyery István balassagyarmati kir. alügyész a Balassagyarmati Kir. Ügyészséghez, ifj. Makk József temesvári kir. alügyész a Nagykikindai Kir. Ügyészséghez, kir. járásbírónak: Jeszenszky Aladár siklósi kir. járásbírósági albíró a Siklósi Kir. Járásbírósághoz, kir. albíráknak: Kövér Ákos karánsebesi kir. törvényszéki albíró a Dettai Kir. Járásbírósághoz, valamint Trippon Sándor nagykikindai kir. törvényszéki jegyző a Karánsebesi Kir. Törvényszékhez (IM)
(24. ülés) 8. Hatásköri összeütközés a Nagykállói Kir. Járásbíróság és Községi Elöljáróság között Gulyás Istvánné mezei lopási ügyében (IM)
(24. ülés) 9. Hatásköri összeütközés a Nagykállói Kir. Járásbíróság és az Apagyi Községi Elöljáróság között Hadházi József mezei lopási ügyében (IM)
(24. ülés) 10. Hatásköri összeütközés a Nagykállói Kir. Járásbíróság és a Községi Elöljáróság között Bereczki Katalin és társai mezei lopási ügyében (IM)
(24. ülés) 11. Hatásköri összeütközés a Debreceni Kir. Ítélőtábla és a Nagykállói Elöljáróság között Bokor Lajosné és társai mezei lopási ügyében (IM)
(24. ülés) 12. Hatásköri összeütközés a Debreceni Kir. Járásbíróság és Rendőr-főkapitányság között Bereczki György lopási ügyében (IM)
(24. ülés) 13. Hatásköri összeütközés a Debreceni Kir. Járásbíróság és a Rendőr-főkapitányság között Vass Gáspár mezőrendőri kihágási ügyében (IM)
(24. ülés) 14. Hatásköri összeütközés a Debreceni Kir. Járásbíróság és a Főkapitányság között Elek Ferenc lopási ügyében (IM)
(24. ülés) 15. Hatásköri összeütközés a Debreceni Kir. Járásbíróság és Főkapitányság között Pálóczi Mária tulajdon elleni kihágási ügyében (IM)
(24. ülés) 16. Hatásköri összeütközés a Lőcsei Kir. Törvényszék és a Szepesszombati Főszolgabíróság között Hován József és társai lopási ügyében (IM)
(24. ülés) 17. Hatásköri összeütközés a Kolozsvár Vidéki Járásbíróság és Kolozs vármegye alispánja között Vanicsek Ede Reismann Mór bányatulajdonos ellen indított illetménykövetelési ügyében (IM)
(24. ülés) 18. Hatásköri összeütközés a Kőrösbányai Kir. Járásbíróság és Főszolgabíróság között Florea Péter idegen jelvény viselésével kapcsolatos kihágási ügyében (IM)
(24. ülés) 19. Honvédelmi minisztériumi túlkiadás pótlovazási költségekre (HM)
(24. ülés) 20. Javaslat kitüntetések adományozására. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Joanovic Branko, a Horvát-Szlavón Kir. Hétszemélyes Tábla elnöke részére, a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására Besz János verőcei gyógyszerész részére, valamint az Ezüst Érdemkereszt adományozására Vuksan János dabari elöljáró részére (HSzDM)
(24. ülés) 21. A horvát-szlavónországi városi községek rendezéséről szóló törvényjavaslat szentesítése (HSzDM)
(24. ülés) 22. Fegyverek megrendelése a csendőrség részére (BM)
(24. ülés) 23. Javaslat nemesség adományozására ""szentiváni"" előnévvel dr. Mészáros Károly nyugalmazott honvédtörzsorvos, valamint előnév nélkül dr. Grosz Albert Bihar vármegyei tiszteletbeli főorvos részére (BM)
(24. ülés) 24. A házassági jogról és az anyakönyvekről szóló törvények életbeléptetésére vonatkozó rendeletek előkészítése (IM)
(24. ülés) 25. Utasítási tervezet az anyakönyvek vezetéséről (BM)

Képek:

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató