Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867–1944

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az adatbázis egyrészt 1867-től az 1944-es nyilas hatalomátvételig Magyarországon fennálló kormányok minisztertanácsi üléseiről készült jegyzőkönyvek napirendi pontjainak teljes jegyzékét tartalmazza, másrészt az egyes napirendi pontok tartalmi kivonatát jeleníti meg.
Az iratanyagban történő kutatáshoz nem kell az eredeti, illetve a fénymásolatban kutatásra kiadható iratokat kikérni, a napirendi pontok tartalmi kivonatolása minden lényegi információ keresését biztosítja.

Az adatbázis alapjául az alábbi, CD-ROM formában kiadott digitális segédlet szolgált:

Minisztertanácsi ülések napirendi pontjai 1867-1944 (Magyar Országos Levéltár) – 2001, Budapest – Arcanum Adatbázis Kft. Összeállította és szerkesztette: Soós László.

A kiadvány kiegyezéstől az 1944-es nyilas hatalomátvételig Magyarországon fennálló kormányok minisztertanácsi üléseiről készült jegyzőkönyvek napirendi pontjainak — válogatás nélküli — teljes jegyzékét közli. A lemezre vitt adatbázis a korábbi évtizedekben a Polgári Kori Kormányszervek Osztályán a jegyzőkönyvek tartalomjegyzékéről készített cédulakatalógusra épül. Az adatbázis szerkesztése során a rögzített, mintegy 8 millió karaktert kitevő anyagot az eredeti jegyzőkönyvek napirendi pontjaival is összevetették, mely munka során egy sor javítást is végrehajtottak. Ezen időszak kormányainak teljes névsorát is megtaláljuk a CD-n.


A magyar minisztériumok számát és ügykörét a király elnöklete alatt 1867-ben tartott miniszteri értekezleten határozták meg. Az ún. összminisztérium a miniszterelnökből és nyolc miniszterből állt, és az alábbi — korabeli megfogalmazás szerint — ügyköröket intézték: belügyek; országos pénzügy; közmunka- és közlekedési eszközök, hajózás; földművelés-, ipar- és kereskedés; vallás- és közoktatás; igazságszolgáltatás és kegyelem; honvédelem, a nyolcadik miniszter pedig az uralkodó mellett tartózkodva az ún. király személye körüli teendőket látta el. 1868-ban kilencedikként egy tárca nélküli minisztert is kineveztek, aki a horvát-szlavón-dalmát ügyeket intézte.

A Horthy-korszakban működő kormányok miniszteri tárcái az önálló államiság kívánalmai szerint változtak meg. Létrejött az önálló magyar Külügyminisztérium, lényegesen módosult a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium feladatköre. A tárcák közül megszűnt a király személye körüli miniszteré, a gazdasági területen pedig új minisztériumok alakultak. A két világháború közötti időszakban a minisztertanács elé kerülő előterjesztések köre a megváltozott politikai és gazdasági körülményeket tükrözte. A témakör rögzítése nélkül a minisztertanács elé került minden olyan ügy, amely az új határok között a társadalmi és gazdasági konszolidáció elérését, majd a revíziós törekvések érdekében a második világháborúban való „helytállást” szolgálta.

A CD az 1867 és 1944 közötti évek kormányzati munkájának keresztmetszetét nyújtotta korszerű, kereshető formában a kutatók és az érdeklődők számára.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

A digitális segédlet eredeti változatát az ARCANUM Kft. adta ki CD-ROM formátumban, 2001-ben.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

A napirendi pontokban található rövidítések feloldása céljából rövidítésjegyzéket mellékeltünk: Rövidítésjegyzék

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

A segédlet leírásának szabályait két főosztályvezetői munkautasítás (2007, 2010) tartalmazza.

Törzsszám
HU-MNL-OL-K 27
Országkód
HU
Rekordok száma
81.5K

Iratanyag típusa testületi ülés jegyzőkönyve

A segédlet jellege Napirendi pontok tartalmi kivonatának adatbázisa (napirendi pont regeszta adatbázis)

Azonosító 368

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések

Az iratanyag szerkezete jelentősen eltér a későbbi minisztertanácsi jegyzőkönyvekétől.

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő bővülő

Verzióval kapcsolatos információk 3. verzió

A tárgyleírások pontosítása és kiegészítése jelentős mértékben megtörtént.

Létrehozásában közreműködők Adatrögzítők: Klettner Csilla, Oross András, Erdélyi Andrea, Csavlek Judit, Rehák Géza, Balogh János Mátyás, Ásványi Szabolcs, Fiziker Róbert, Kovács Tamás, Völgyesi Zoltán, Kántás Balázs

Létrehozásáért felelős személy Németh István, Klettner Csilla

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit -

A segédlet módosításai és változtatásai nem volt

A módosítások rövid összefoglalása -

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája -

Rekordok pontos száma 81 476

Összes törzsszámHU-MNL-OL-K 27

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató