Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944

Böngéssz a bal oldali fa-struktúrában!

1943.02.16.

K 27

1943.02.16.

Napirendi pontok
1. A minisztertanács előtt a Legfelső Honvédelmi Tanács tartott ülést délután 5 és 8 óra között
2. Hiteltúllépés engedélyezése az állami kórházak kiküldetési és átköltözési költségeire (BM)
3. Hiteltúllépés engedélyezése a mátraházai tüdőbeteg szanatórium részére (BM)
4. Bosnyákovits Károly rendőrfőfelügyelő legfelsőbb elismerése (BM)
5. Patócs Sándor volt rendőr kisegítő szolga magasabb havibér fokozatba sorolása (BM)
6. Bibó Olga díjnok magasabb havidíj fokozatba sorolása (BM)
7. Gócz Lajos pénztáros magasabb fizetési osztályba sorolása (BM)
8. Erdei István közüzemi kezelő magasabb fizetési osztályba sorolása (BM)
9. Jámbor István II. oszt. altiszt magasabb fizetési fokozatba sorolása (BM)
10. Vékony Mihály kisegítő szolga magasabb havibér fokozatba sorolása (BM)
11. A MABI területi illetékességének kiterjesztése (BM)
12. Sommrich László Magyar Nemzeti Bank alelnökének megerősítése (PM)
13. A légitámadások következményeinek elhárítása és az ezzel kapcsolatos jogviszonyok rendezése (PM)
14. Beszámoló a Szövetség Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja ügyeinek jelenlegi állásáról és anyagi megerősítése érdekében tervbe vett intézkedésekről (PM)
15. Tisztviselők kiküldetése a szlovák sókivitellel kapcsolatban (PM)
16. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagsági kinevezések (IpM)
17. Bécsi kiküldetés a magyar-német külkereskedelmi tárgyalásokra (IpM)
18. Követelés teljes elengedése a Központi Szénbánya Rt.-vel szemben (IpM)
19. Fráter György igazgatósági tagság vállalása a METESZ-nél (IpM)
20. Előirányzatnélküli átmeneti kiadás engedélyezése a Szentkeresztbányai vasgyár alkalmazottainak elmaradt munkabér kifizetésére (IpM)
21. Állami követelés leírása B. Molnár Emma kubai lakossal szemben (IpM)
22. Joseph Weskov Ruszcsuki tb. konzul kinevezése (KüM)
23. Notari Marcelló olasz hadimérnökkari alezredes kitüntetése (KüM)
24. Fillipis Anna olasz állampolgár kitüntetése (KüM)
25. Linkomics Edvin a finn országgyűlés alelnökének kitüntetése (KüM)
26. dr. Giuseppe Ferlesch az Olasz Árucsere és Valutaügyi minisztérium külkereskedelmi főosztálya helyettes vezetőjének kitüntetése (KüM)
27. Ghika György rk. követ és mh. miniszter kitüntetése (ME)
28. Kardos Árpád nyug. árvaszéki elnökhelyettes kitüntetése (ME)
29. dr. Szivér István nyug. főszolgabíró kitüntetése (ME)
30. Uray Tivadar a Nemzeti Színház örökös tagjának kormányfőtanácsosi címmel való kitüntetése (ME)
31. dr. Palugyai Miklós vállalati vezérigazgató kitüntetése (ME)
32. dr. Farkas János min. tanácsos címadományozása (ME)
33. Képviseleti szarvasmarha összeírás végrehajtása (ME)
34. A Magyar Érdemrend alapszabályának kiegészítése (ME)
35. Kitüntetések a magyar honvédség érdekében kifejtett értékes és hasznos munkásságokért (ME)
36. Ratkóczy János rt.-i igazgató kitüntetése (ME)
37. Richter Gyula postaműszaki főellenőr kitüntetése (ME)
38. Moharos Ferenc nyug. műszaki altiszt kitüntetése (ME)
39. Szabó Antal napszámos és Molnár István zenész kitüntetése (ME)
40. Vasúti igazgató és igazgatóhelyettesek kitüntetése (ME)
41. dr. Victor János ítélőtáblai bíró kinevezése (ME)
42. Külföldiek részére adományozható Magyar Szent Korona Rend kitüntetés alapítása és alapszabályainak jóváhagyása (ME)
43. Német bombázók elhelyezése Magyarországon (HM)
44. Diplomáciai kapcsolat megszakítása Chilével (ME)
45. Kormányintézkedések revízió alá vétele a Bácska visszacsatolásával kapcsolatban (BM)
46. A földművelésügyi miniszternek nincs előterjesztése
47. A kereskedelem és közlekedési miniszternek nincs előterjesztése
48. A vallás és közoktatásügyi miniszternek nincs előterjesztése
49. Az igazságügyminiszternek nincs előterjesztése
50. A tárcanélküli miniszternek nincs előterjesztése
51. A közellátásügyi tárcanélküli miniszternek nincs előterjesztése

Képek:

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató