Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944

Böngéssz a bal oldali fa-struktúrában!

1892.07.08. (19. ülés)

K 27

1892.07.08.

Napirendi pontok
(19. ülés) 1. A Kereskedelmi Minisztérium ügykörének újabb szabályozási tárgyalása (ME)
(19. ülés) 3. A gilvács-barlafalui keskenyvágányú helyiérdekű vasút építésének engedélyezése (KM)
(19. ülés) 4. Javaslat a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Schreder György diósgyőri főmérnök részére, valamint az Arany Érdemkereszt adományozására Künzl József postatiszt részére (KM)
(19. ülés) 5. Javaslat Jankovich János budapesti adófelügyelő kinevezésére valóságos miniszteri tanácsossá (PM)
(19. ülés) 6. Javaslat nemesség adományozására ""keresztényszigeti"" előnévvel Töpke Alfréd miniszteri tanácsos részére (PM)
(19. ülés) 7. Az országgyűlés elnapolásáról (ME)
(19. ülés) 8. Javaslat bírósági kinevezésekre. Kir. ítélőtáblai bíróvá: dr. Gedeon Albert budapesti kir. törvényszéki bíró a Budapesti Ítélőtáblához; kir. járásbírónak: Horváth Csongor János perlaki kir. járásbírósági albíró a Perlaki Kir. Járásbírósághoz; kir. törvényszéki bíróvá: ifj. Keömley Pál szentendrei kir. járásbírósági albíró az Újvidéki Kir. Törvényszékhez; kir. albíráknak: Péchy Pál kassai jegyző a Munkácsi Kir. Járásbírósághoz, Takács Gyula soproni kir. törvényszéki jegyző a Csornai Kir. Járásbírósághoz, Dutkó János kassai kir. törvényszéki jegyző a Zsadányi Kir. Járásbírósághoz, Gajzágó Miklós budapesti kir. törvényszéki jegyző a Mohácsi Kir. Járásbírósághoz, Jakó Pál zilahi kir. törvényszéki aljegyző a Máramarosszigeti Kir. Járásbírósághoz (IM)
(19. ülés) 9. Javaslat a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására Oszwald Sándor kir. kúriai bíró részére (IM)
(19. ülés) 10. Hatásköri összeütközés a VI. Kerületi Járásbíróság és Rendőrkapitányság között Pisch Teréz Kessler Lipótné ellen indított járuléki ügyében (IM)
(19. ülés) 11. Hatásköri összeütközés az Ipolysági Járásbíróság és a Trencsén vármegye árvaszéke között Dacsó Pál hagyatéki ügyében (IM)
(19. ülés) 12. Hatásköri összeütközés az Óbecsei Járásbíróság és Szolgabíróság között Horváth Ignác testi sértési ügyében (IM)
(19. ülés) 13. Az állami tisztviselők illetményeinek szabályozásából eredő emelések pótlék címén történő kifizetéséről (PM)
(19. ülés) 14. Javaslat Lavotta Albert és Bartha Gyula alerdőfelügyelők kinevezésére erdőfelügyelőkké (FM)
(19. ülés) 15. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Meczner Gyula beregi vízszabályozási kormánybiztos részére (FM)
(19. ülés) 16. A Rába szabályozási ügye (FM)
(19. ülés) 17. Javaslat az osztálytanácsosi cím adományozására br. Abele Rezső a Fiumei Kormányzóság miniszteri titkára részére (ME)
(19. ülés) 18. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Sárközy Aurél fehérvármegyei alispán részére, valamint a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Schaser Frigyes nagyküküllői főszolgabíró részére (BM)
(19. ülés) 19. Javaslat nemesség adományozására ""ploszkói"" előnévvel Mihalik Dezső, Koburg herceg uradalmi főügyésze részére, valamint az Arany Érdemkereszt adományozására Hanniker Pál szentgyörgyi iskolai tanító részére (VKM)
(19. ülés) 2. A Kereskedelemügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó, a továbbiakban a pénzügyminiszter, illetve a Minisztertanács előzetes hozzájárulásával intézhető ügyek körének meghatározása (ME)

Képek:

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató