Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944

Böngéssz a bal oldali fa-struktúrában!

1907.12.17. (36. ülés)

K 27

1907.12.17.

Napirendi pontok
(36. ülés) 1. Javaslat Landauer Lipót gyarmatáru nagykereskedő részére a m. kir. tanácsosi cím adományozására (KM)
(36. ülés) 2. Javaslat Simon Jakab a magyar áruforgalmi statisztikai értékmegállapító bizottság szakosztály elnöke és utódai részére a magyar nemesség és a Boglári előnév adományozására (KM)
(36. ülés) 3. Javaslat dr. Hédervári Soma Újpest főorvosa részére a munkásbetegsegélyezés és a munkásjóléti intézmények fejlesztése körül szerzett érdemeiért a magyar nemesség és aVízgyörki előnév adományozására (KM)
(36. ülés) 4. Javaslat Meriato Gyula és Peterdi István az Adriai Tengerhajózási Rt és a Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Részvénytársaságnál alkalmazott hajóparancsnokok; Prossen Tamás a Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Részvénytársaságnál alkalmazott főgépész részére a részére az Arany Érdemkereszt ; Amaranto János az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaságnál alkalmazott főgépész részére az Arany Érdemkereszt adományozására (KM)
(36. ülés) 6. Bacsó Antal szolgálat teljesítése közben munkaképtelenné vált posta- és távirdaszolga nyugdíjának megállapítása (KM)
(36. ülés) 7. Bruchsteiner és Fia budapesti cég hirdetéseinek az állami táviró oszlopokon való elhelyezésének engedélyezése (KM)
(36. ülés) 8. Az államvasutakon szabadjegyek és kedvezményes jegyek után jegykiállítási illeték szedése (KM)
(36. ülés) 9. Javaslat Hirsch Adolf kaposvári nagybérlő részére a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására (FM)
(36. ülés) 10. Almássy Andor erdőigazgató kitüntetése (FM)
(36. ülés) 11. Javaslat Tahy Jakab miniszteri titkár részére az osztálytanácsosi cím- és jelleg adományozására (FM)
(36. ülés) 12. Szöreg községben 16 személy munkásnak 4 hold föld eladása házhely céljára (FM)
(36. ülés) 13. Javaslat Koperdák József famester öt kiskorú árvája részére kegynevelési járulék engedélyezésére (FM)
(36. ülés) 14. Előirányzat nélküli kiadás a Földművelésügyi Minisztériumnál Máramarosszigeten két új tisztilak építésére (FM)
(36. ülés) 15. A víziberuházásokra 1908. évre engedélyezett hitel mielőbbi felhasználásának engedélyezése az Amerikából visszavándorlók munkával való ellátása végett (FM)
(36. ülés) 16. Komlótelep létesítésére Bács-Bodrog megyében Hódságon és a Küküllő vidéken föld bérbevételének engedélyezése (FM)
(36. ülés) 17. A rudolfsgnadi gátszakadás folytán víz alá került kincstári ingatlanok után járó haszonbérek elengedése (FM)
(36. ülés) 18. Javaslat kúriai bírói, ítélőtáblai bírói, járásbírói, albírói kinevezések, áthelyezésekre: Kozma Gyula marosvásárhelyi kir. főügyész kir. kúriai bíróvá; Göldner Károly kir. ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott fogarasi kir. járásbíró marosvásárhelyi kir. ítélőtáblai bírává; dr. Szabó Lajos verseci kir. járásbírósági albíró a perlaszi kir. járásbírósághoz járásbíróvá; dr. Harmath Jenő székelyudvarhelyi kir. törvényszéki bíró a VII. fizetési osztályba leendő egyidejű kinevezése mellett a fogarasi kir. járásbírósághoz járásbíróvá való kinevezése; dr. Martiss Imre kulai kir. járásbírósági albíró áthelyezése a a makói kir. járásbírósághoz albíróvá; Szentimrey B. Jenő fehértemplomi kir. törvényszéki jegyző a karánsebesi kir. törvényszékhez kir. albíróvá való kinevezése; Csépány Elemér nagyigmándi járásbírósági albíró áthelyezése a lévai járásbírósághoz; Tóth Géza lévai járásbírósági albíró áthelyezése a nagyigmándi járásbírósághoz (IM)
(36. ülés) 19. Javaslat Dömötör Ferenc törvényszéki hivatalszolga részére az Ezüst Érdemkereszt adományozására (IM)
(36. ülés) 20. Hiteltúllépés az igazságügyi tárcánál a tüzelőanyagok és az irodai szükségletekre szolgáló iparcikkek árának megdrágulása folytán (IM)
(36. ülés) 21. Hatásköri összeütközés a beregszászi járásbíróság és Bereg vm. II. fokú erdei kihágási bírósága között, erdei kihágási ügyben (IM)
(36. ülés) 22. Hatásköri összeütközés a puji járásbíróság és a petrozsényi járás főszolgabírája között szemérmet sértő cselekmény elkövetése miatti ügyben (IM)
(36. ülés) 23. Hatásköri összeütközés a belügyminiszter és a közigazgatási bíróság között Szokolovszky Lajos szatmárvármegyei árvaszéki nyilvántartó illetménye ügyében (IM)
(36. ülés) 24. Előirányzat nélküli kiadás a Kolozsvári Karolina Országos Kórháznál felmerült vízmentesítési és tereprendezési munkálatok költségeire (VKM)
(36. ülés) 25. Javaslat Csernoch János esztergomi kanonok csanádi püspökké való kinevezésére (VKM)
(36. ülés) 26. Javaslat Reitzner Miksa főbányatanácsos pénzverőhivatali igazgató részére a miniszteri tanácsosi cím és jelleg adományozására (PM)
(36. ülés) 27. Javaslat Déry Károly a szabadalmazott Első Cs. és Kir. Dunagőzhajózási Társaság budapesti szénelárusító osztályának igazgatója részére a királyi tanácsosi cím adományozására (PM)
(36. ülés) 28. Javaslat Kail Lajos az Osztrák-Magyar Bank felügyelője részére a Ferenc József Rend lovagkeresztje; Zobl Gyula az Osztrák-Magyar Bankfőellenőre részére a Koronás Arany Kereszt Redl Károly az Osztrák-Magyar Bank főellenőre részére a Koronás Arany Kereszt adományozására (PM)
(36. ülés) 29. Javaslat Harmos Zoltán nyugalmazott adótárnok részére a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására (PM)
(36. ülés) 30. Javaslat Püner Vilmos központi állampénztári igazgató részére nyugdíjazása alkalmából a legfelsőbb elismerés nyilvánítására; helyére igazgatóvá Vargha Dániel a budapesti IX. kerületi állampénztár főnökének kinevezésére és részére a kir. tanácsosi cím adományozására (PM)
(36. ülés) 31. Javaslat Bölöni Mikó Béla kohófőmérnök részére a bányatanácsosi cím adományozására (PM)
(36. ülés) 32. Javaslat dr. Hajóssy Dénes pénzügyi számellenőr részére a miniszteri fogalmazói cím és jelleg adományozására (PM)
(36. ülés) 33. Javaslat Kovacsevics György pénzügyminisztériumi segédhivatali igazgató részére a segédhivatali főigazgatói cím adományozására (PM)
(36. ülés) 34. Javaslat Kollár István munkaképtelenné vált sóhordár részére kegydíj engedélyezésére (PM)
(36. ülés) 35. A Horgodmartonosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat részére kamatozó előleg engedélyezése (PM)
(36. ülés) 36. A Rudolfsgnadi Ármentesítő és Belvízlecsapoló Társulat részére kamatmentes állami előleg engedélyezése (PM)
(36. ülés) 37. Az Adria magyar tengerhajózási társasággal kötött szerződés értelmében az évenként előre megalakítandó választott bíróság elnökévé az 1908 évre gr. Matthyány Tivadar kinevezése (ME)
(36. ülés) 38. Javaslat Donáth Imre fiumei kormányzósági miniszteri osztálytanácsos részére a III. osztályú Vaskorona Rend ; Egon Lajos fiumei kormányzósági miniszteri osztálytanácsos részére a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására (ME)
(36. ülés) 39. Javaslat Hovaghimian Stepan izmidti örmény érsek kitüntetésére (ME)
(36. ülés) 40. Javaslat Szimcsák Mihály miniszterelnökségi ajtónálló részére az Ezüst Érdemkereszt helyett a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására (ME)
(36. ülés) 41. Balogh Sándor az Országos Honvéd Egyesület elnökének kinevezése a honvédmenház felügyelő bizottságának elnökévé (HM)
(36. ülés) 42. Hiteltúllépés a belügyi tárcánál távirati költségek tárgyában (BM)
(36. ülés) 43. Hiteltúllépés a Belügyminisztérium központi igazgatásában (HM)
(36. ülés) 44. Hiteltúllépés a Belügyminisztériumban az országgyűlési képviselők választása és a választók névjegyzékének költségei terén (BM)
(36. ülés) 45. A határrendőrség dologi kiadásai címen felmerült hiteltúllépés (BM)
(36. ülés) 46. Hiteltúllépés a Belügyminisztériumban az életmentési díjak tárgyában (BM)
(36. ülés) 47. Návay Tamás Csanád vármegye főispánjának megbízása Kabdebo Gergely Temes vármegye főispánjának helyettesítésével (BM)

Képek:

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató