MSZMP jegyzőkönyvek

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az adatbázis a magyar Magyar Szocialista Munkáspárt alábbi országos testületei üléseiről készült jegyzőkönyvek napirendi pontjainak tartalmi kivonatát, valamint egyes esetekben az iratok digitalizált változatát is tartalmazza, a következő évkörökkel:


Központi Bizottság, 1956-1970

Politikai Bizottság, 1956-1989

Szervező Bizottság, 1956-1957

Titkárság, 1956-1980

Elnökség, 1989A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak:


Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei I. 1956–1962, A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/1., Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1995.

A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_01_1/?pg=0&layout=sNémeth Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei II. 1963–1970, A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/2., Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1998.

A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_01_2/?pg=0&layout=s


Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei III. 1971–1980, A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/3., Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2000.

A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_01_3/?pg=0&layout=sNémeth Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei IV/2. 1981–1990, A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/4., Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2001.

A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_01_4_2/?pg=0&layout=s


A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Az adatbázis előzménye az alábbi, CD-ROM formátumú digitális forráskiadás volt:

Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei, Budapest, Magyar Orszgágos Levéltár-Arcanum Kft., 2003.

A Magyar Országos Levéltár az 1991. évi LXXXIII. tv. végrehajtása során, 1992 tavaszán vette át az MSZMP Párttörténeti Intézete Archívumából az 1948—1989 között keletkezett MDP- és MSZMP-iratokat. A dokumentumok kimagasló jelentőséggel bírnak a 20. század második felében végbement magyarországi változások kutatása számára. Ezért is adta közre az intézmény Némethné Vágyi Karola munkája eredményeként az MSZMP központi vezető szervei jegyzőkönyveinek napirendi jegyzékét, amelyek eligazodást jelentenek a legfelső politikai döntéshozó szervek irataiban. A napirendi jegyzékek négy kötetben — I. 1956—1962, II. (1963—1970), III. (1971—1980), IV. (1981—1989) — láttak napvilágot. Ezeket adjuk most közre digitálisan is, a teljes szövegben kereshető formában.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
HU-MNL-OL-M-KS 288
Országkód
HU
Rekordok száma
2 170

Iratanyag típusa testületi jegyzőkönyv

A segédlet jellege regeszta

Azonosító 264

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők Bubik Gyöngyi, Huszár Renáta, Kántás Balázs, Katona Klára, Kronberger Dávid, Némethné Vágyi Karola, Szerényi Ildikó, Szick Józsefné, Ujj György, Weinacht Tamás

Létrehozásáért felelős személy MNL OL

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 2 170

Összes törzsszámHU-MNL-OL-M-KS 288

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató