MSZMP Somogy Megyei Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az adatbázis az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága alábbi testületi üléseinek napirendi jegyzékeit és a hozzájuk tartozó iratok digitalizált forráskiadásokat tartalmazza, a következő évkörökkel:


Az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága pártbizottsági üléseinek napirendjegyzéke, 1957-1989: Pártbizottsági ülések, "B" szekció

Az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága pártértekezleteinek napirendjegyzéke, 1959-1989: Pártértekezletek, "A" szekció


Az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága végrehajtó bizottsági üléseinek napirendjegyzéke, 1956-1989: Végrehajtó bizottsági ülések, "C" szekció

 

Adatvédelmi okokból letiltásra kerültek azok az oldalak, ahol szenzitív adatok találhatók, így elsősorban a fegyelmi ügyek és a káderjavaslatok. A támogatói nyilatkozattal rendelkező tudományos kutatók és a betekintésre jogosult további személyek a levéltár kutatótermében férhetnek hozzá a korlátozásmentes digitalizált változathoz. A tiltólistán szereplő napirendi pontokat lásd:

SOMOGY_TITKOS.TXT

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Az adatbázis eredetileg az interneten került publikálásra, a megyei levéltár honlapján, illetve az MNL Somogy Megyei Levéltárának belső hálózatáról, a kutatóterem számítógépeiről volt elérhető, valamint előzményeként Az MKP, MDP, MSZMP megyei (fővárosi) vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei. 1945–1989. című nagyobb adatbázis szolgált. A bennfoglaló adatbázis és az előzményként szolgáló megyei levéltári adatbázis az alábbi linkeken érhetők el:

http://smarchive.net63.net/index2.php?m=115

http://www.archivportal.arcanum.hu/mszmp/opt/a101115.htm?v=pdf&a=start


Az adatbázis digitalizált iratokkal együtt elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portál felületén is:

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/partiratok/

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

n.a.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

n.a.

Törzsszám
XXXV.1.
Országkód
HU
Rekordok száma

Iratanyag típusa testületi jegyzőkönyv

A segédlet jellege regeszta

Azonosító 207

Intézménykód MNL SML

Általános megjegyzések n.a.

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk n.a.

Létrehozásában közreműködők Szántó László, Bellér Józsefné, Záros Zsolt Béla, Kántás Balázs

Létrehozásáért felelős személy MNL SML - dr. Szántó László

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit n.a.

A segédlet módosításai és változtatásai n.a.

A módosítások rövid összefoglalása n.a.

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája n.a.

Rekordok pontos száma

Összes törzsszámXXXV.1.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató