1848-49-es forradalom és szabadságharc nyomtatványai

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az adatbázis az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonai és politikai eseményeivel kapcsolatos aprónyomtatványokat, jelenleg az R 32 törzsszámot viselő fond válogatott iratait tartalmazza: kiáltványok, falragaszok, röpiratok, hadijelentések, újságok, újságkivágatok. Az iratanyagot a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből emelték ki, elsősorban a Múzeumi Törzsanyagból és K. Papp Miklós gyűjteményéből. Az anyag az Országos Levéltárba kerülése óta állandóan gyarapszik, elsősorban vásárlás útján. Az 1526 utáni gyűjteményben végbement tárgyi átrendezés következtében is sok nyomtatvány került ide más fondokból. Az iratok nagy része időrendében található; a teljes dátummal ellátott iratok a napi dátumok sorrendjében. Megjegyzendő, hogy esetenként egy szöveg több nyomtatásban is megjelent, eltérő dátummal, vagy esetleg dátum nélkül is, ilyenkor egy-egy azonos szövegű nyomtatvány különböző példányait a Múzeumban más-más helyen helyezték el. A jövőben a tervek szerint az adatbázis az 1849-49-es kormányzat iratai (H szekció) válogatott irataival, illetve más, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött irategyüttesek 1848-as vonatkozású válogatott dokumentumaival bővül.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Az adatbázis a Petőfi 200 emlékév keretében készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
HU-MNL-OL-R 32
Országkód
HU
Rekordok száma
3 697

Adatgazda

Támogató

Iratanyag típusa nyomtatvány

A segédlet jellege

Azonosító 385

Intézménykód MNL-OL

Általános megjegyzések

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő bővülő

Verzióval kapcsolatos információk 1.0

Létrehozásában közreműködők Avar Anton, Balogh Zsuzsánna, Czikkelyné Nagy Erika, Lukács-Berkesi Anikó, Németh György, Schmidt Anikó, Kurecskó Mihály, Pongrácz Erzsébet, Vass Csaba Géza, Hegedűs István, Debreczeni László, Záros Zsolt, Kántás Balázs

Létrehozásáért felelős személy Németh György

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 3 697

Összes törzsszámHU-MNL-OL-R 32

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató