Kamarai utasítások (E 136)

A segédlet leírására vonatkozó adatok

A ma ismert közigazgatás a 16–17. században alakult ki. Az ekkor kialakult hivatalok, de mellettük a főkapitányságok és várak tisztviselői a kiadott utasítások (ún. instrukciók) alapján végezték feladataikat. Az általános és részlet-utasítások úgyszólván mindent szabályoztak, ami a kincstári igazgatás szorosabban és tágabban értelmezett feladataival kapcsolatos volt, beleértve például a hadseregellátásra, a városi tisztújításra vonatkozó kérdéseket, vagy olyan biztosok kiküldetését, akiknek országos jelentőségű tárgyalásokon való részvétel, jobbágy-panaszok kivizsgálása lett a feladatuk.

Bővebben

A gyűjteményt a XVIII. sz. közepén kezdték összeállítani a kamarai archivumban, majd folyamatosan egészítették ki. Az itt őrzött utasítások túlnyomó részét az uralkodók - köztük erdélyiek is - és udvari hatóságaik küldték a két kamarának, valamint más kincstári szerveknek, továbbá a kamarák alárendeltjeiknek (segédhivataloknak, bizottságoknak, a pénzügyigazgatás helyi szerveinek, tisztviselőknek és alkalmazottaknak), katonai, egyházi intézményeknek. Akad másoktól (és másoknak, például megyéknek, városoknak) küldött instrukció, jó néhány pátens, nem különben az instrukciók keletkezése és utóélete során hozzájuk kapcsolódó egyéb irat is. (Így hűségeskü- vagy törvénycikk-szövegek, jelentések, elszámolások, jogbiztosító iratok.) Az általános és részlet-utasítások úgyszólván mindent szabályoztak, ami a kincstári igazgatás szorosabban és tágabban értelmezett feladataival kapcsolatos volt, beleértve például a hadseregellátásra, a városi tisztújításra vonatkozó kérdéseket vagy olyan biztosok kiküldetését, akiknek országos jelentőségű tárgyalásokon való részvétel, jobbágy-panaszok kivizsgálása lett a feladatuk. A Thököly- és Rákóczi-szabadságharc korában keletkezett utasításokat utóbb áttették a Thököly- és Rákóczi-szabadságharcok levéltáraiba (G szekció). A gyűjtemény első részének (a) iratai (másolatok és eredeti iratok) kötetekbe kötve, azokon belül hozzávetőleges időrendben sorakoznak egymás után. A második rész (b) tárgyi tagolódás nélkül, fasciculusok és tőlük függetlenül futó numerusok rendjében fekszik, a harmadik rész (""Irregestrata"") (d) tárgyi csoportokban, azokon belül, néhol hivatalok rendjében, a tárgyi illetve hivatali csoportokon belül évrendben. A tárgycsoportokhoz a XIX. század végén csatlakozott néhány gyűjtemény is. A sorszámozott iratokhoz (b) hely- és családnévmutató készült (néhol tárgynevek kivetítésével); az iratok rövid tárgyát is megadja.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

internet: www.arcanum.hu/mol (Magyar Országos Levéltár - Arcanum Adatbázis Kft)

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

nincs

Törzsszám
E 136
Országkód
HU
Rekordok száma
2 275

Iratanyag típusa Okirat/priviégium jellegű

A segédlet jellege teljes körű darabszintű adatbázis

Azonosító 5

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések TextTárban rögzített Folioviewsba konvertált.

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Befejezett, de ellenőrzendő. Revízióra van szükség.

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők Németh István

Létrehozásáért felelős személy Németh István

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai TextTárban rögzített Folioviewsba konvertált.

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája TextTárban rögzített Folioviewsba konvertált.

Rekordok pontos száma 2 275

Összes törzsszámE 136

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató